Είστε εδώ

Cummings E.E., «Πέντε ποιήματα. [pity this busy monster, manunkind]», Διαγώνιος, τχ. 6 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1973), σ. 182-183