Είστε εδώ

Cummings E.E., «Πέντε ποιήματα. [my sweet old etcetera]», Διαγώνιος, τχ. 6 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1973), σ. 180-183