Είστε εδώ

Ζογλοπίτης Φώνης, «Εκδρομή», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1973), σ. 147