Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Φώνης Ζογλοπίτης», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1973), σ. 147-148