Είστε εδώ

Πατσώνης Γιάννης, «8 [Βρήκαν και παίζουν με τη δίψα μου]», Διαγώνιος, τχ. 4 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1973), σ. 38