Είστε εδώ

Πατσώνης Γιάννης, «7 [Όταν ο θάνατος λέγεται ρωγμώδες κάταγμα]», Διαγώνιος, τχ. 4 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1973), σ. 38