Είστε εδώ

Πατσώνης Γιάννης, «6 [Έρχεσαι μέσα απ΄ το πλήθος]», Διαγώνιος, τχ. 4 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1973), σ. 37-38