Είστε εδώ

Παπαστυλιανού Λευτέρης, «[Έχω δυο μήνες τώρα να σε δω]», Διαγώνιος, τχ. 4 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1973), σ. 35