Είστε εδώ

Πατσώνης Γιάννης, «1 [Ακόμα κι αυτοί]», Διαγώνιος, τχ. 4 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1973), σ. 36