Είστε εδώ

Παπαστυλιανού Λευτέρης, «[Έτσι έπρεπε να γίνει κι έγινε]», Διαγώνιος, τχ. 4 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1973), σ. 35