Είστε εδώ

Παπαστυλιανού Λευτέρης, «Σ’ αυτή τη βρύση», Διαγώνιος, τχ. 4 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1973), σ. 34-45