Είστε εδώ

Παπαστυλιανού Λευτέρης, «[Κάθε υπόσχεση αναιρέθηκε]», Διαγώνιος, τχ. 4 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1973), σ. 35