Είστε εδώ

Παπαστυλιανού Λευτέρης, «Ο Ιούδας», Διαγώνιος, τχ. 4 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1973), σ. 34