Είστε εδώ

Böll Heinrich, «Αναμνήσεις ενός νεαρού βασιλιά», Διαγώνιος, τχ. 4 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1973), σ. 25-30