Είστε εδώ

Χιόνης Αργύρης, «Παραβολές», Διαγώνιος, τχ. 4 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1973), σ. 31-33