Είστε εδώ

Böll Heinrich, «Ο γελαστής», Διαγώνιος, τχ. 4 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1973), σ. 23-25