Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Robert Lax]», Διαγώνιος, τχ. 4 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1973), σ. 22