Είστε εδώ

Lax Robert, «Πρόβλημα σε σχέδιο», Διαγώνιος, τχ. 4 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1973), σ. 19