Είστε εδώ

Lax Robert, «Ο κοντός», Διαγώνιος, τχ. 4 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1973), σ. 20