Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Nicanor Parra]», Διαγώνιος, τχ. 4 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1973), σ. 18