Είστε εδώ

Parra Nicanor, «Πάτερ ημών», Διαγώνιος, τχ. 4 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1973), σ. 18