Είστε εδώ

Auden W.H., «Ηρώδης», Διαγώνιος, τχ. 4 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1973), σ. 7-12