Είστε εδώ

Auden W.H., «Τούτοι είναι συγκλονιστικοί καιροί», Διαγώνιος, τχ. 4 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1973), σ. 6-7