Είστε εδώ

Auden W.H., «Αυτό ήταν λοιπόν», Διαγώνιος, τχ. 4 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1973), σ. 12-14