Είστε εδώ

Auden W.H., «Επίγραμμα σ' έναν τύραννο», Διαγώνιος, τχ. 4 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1973), σ. 4