Είστε εδώ

Auden W.H., «Αχ τι είναι αυτός ο αχός που φρουμάζει τ' αυτί», Διαγώνιος, τχ. 4 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1973), σ. 3-4