Είστε εδώ

Auden W.H., «Ρεμπώ», Διαγώνιος, τχ. 4 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1973), σ. 4-5