Είστε εδώ

Auden W.H., «Who's who», Διαγώνιος, τχ. 4 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1973), σ. 3