Είστε εδώ

Καραβίτης Βασίλης, «Σύγχρονοι Πολωνοί ποιητές. Tymoteusz Karpowicz», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1972), σ. 58