Είστε εδώ

Karpowicz Tymoteusz, «Σπουδή της αυγής», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1972), σ. 58