Είστε εδώ

Harasymowicz Jerzy, «Μια φρέσκια πεδιάδα από πιάνα», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1972), σ. 57-58