Είστε εδώ

Ίσαρης Αλέξανδρος, «Οι πληγές των αγαλμάτων», Διαγώνιος, τχ. 19 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1969), σ. 125