Είστε εδώ

Δάμος Στάθης, «Αυταπάτη», Διαγώνιος, τχ. 19 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1969), σ. 125