Είστε εδώ

Σωτηρίου Π., «Η καινούρια σιωπή. Έρχομαι κρυφά και σας βλέπω, φίλοι μου», Διαγώνιος, τχ. 11 (Μάιος-Αύγουστος 1982), σ. 126