Είστε εδώ

«Έντυπα που πήραμε», Διαγώνιος, τχ. 18 (Απρίλιος-Ιούνιος 1969), σ. (έσω οπισθόφυλλο)