Είστε εδώ

«34η Διεθνής Έκθεσις Θεσσαλονίκης 7-28 Σεπτεμβρίου 1969», Διαγώνιος, τχ. 18 (Απρίλιος-Ιούνιος 1969), σ. (οπισθόφυλλο)