Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Το βιβλίο. Χαράλαμπου Κ. Παπαστάθη: Τα πρώτα ελληνικά τυπογραφεία της Θεσσαλονίκης», Διαγώνιος, τχ. 18 (Απρίλιος-Ιούνιος 1969), σ. 87-88