Είστε εδώ

Παπαδημητρίου Σάκης, «[Χρειάζομαι οργάνωση]», Διαγώνιος, τχ. 18 (Απρίλιος-Ιούνιος 1969), σ. 68