Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Ο λαϊκός ζωγράφος Σωτήρης Ζήσης», Διαγώνιος, τχ. 18 (Απρίλιος-Ιούνιος 1969), σ. 68