Είστε εδώ

Σαββίδης Γιώργος Π., «Σημειώσεις του εκδότη», Διαγώνιος, τχ. 18 (Απρίλιος-Ιούνιος 1969), σ. 65-67