Είστε εδώ

Μπεράτης Γιάννης, «Πώς και γιατί γράφτηκε ο Στρόβιλος», Διαγώνιος, τχ. 18 (Απρίλιος-Ιούνιος 1969), σ. 62-65