Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Παροράματα και διορθώσεις στον Οδοιπόρο του Στρατή Δούκα», Διαγώνιος, τχ. 17 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1969), σ. 20-22