Είστε εδώ

Σωτηρίου Π., «Η καινούρια σιωπή. Γλύφτες, γελοίοι και ιδιοτελείς», Διαγώνιος, τχ. 11 (Μάιος-Αύγουστος 1982), σ. 125