Είστε εδώ

Κόρφης Τάσος, «Συμπλήρωμα στη βιβλιογραφία του Ρώμου Φιλύρα», Διαγώνιος, τχ. 15 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1968), σ. 132