Είστε εδώ

Κόρφης Τάσος, «[Σημείωμα για τις Ρίμες των φυλακισμένων]», Διαγώνιος, τχ. 15 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1968), σ. 130