Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Jerzy Kosiński]», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1979), σ. 64