Είστε εδώ

Κοντογιάννης Λάκης, «Αποξένωση», Διαγώνιος, τχ. 15 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1968), σ. 123