Είστε εδώ

Ίσαρης Αλέξανδρος, «Αγαπημένο πρόσωπο ξανθό», Διαγώνιος, τχ. 15 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1968), σ. 122