Είστε εδώ

Καλογερόπουλος Άγγελος, «Σχέδιο Άγγελου Καλογερόπουλου», Διαγώνιος, τχ. 15 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1968), σ. 123