Είστε εδώ

Φερέντης Αλέξανδρος, «Μετανάστευση», Διαγώνιος, τχ. 14 (Απρίλιος-Ιούνιος 1968), σ. 90